Solarni lampion – stakleni

Solarni stakleni lampion

svijetli do 600 dana

Nakon punjenja dnevnim svijetlom, može svijetliti i do 8 sati po mraku